Regulamin sklepu internetowego Viagra.edu.plRegulamin określa ogólne warunki sprzedaży w sklepie internetowym Viagra.edu.pl, w tym sposób sprzedaży i zasady zawierania umów, a także przekazuje informacje o Sprzedającym oraz o prawach Konsumenta.

§ 1 Definicje

1. W regulaminie zostały użyte określenia, pod którymi należy rozumieć:

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, w wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostawca – firma kurierska, której powierzono dostawę towaru zamówionego w sklepie internetowym Viagra.edu.pl

Konsument – osoba fizyczna zawierająca z przedsiębiorcą umowę w zakresie czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością zawodową lub gospodarczą tej osoby (Konsument wg przepisów Kodeksu cywilnego).

Nabywca – osoba będąca Konsumentem, która dokonuje zakupów w sklepie internetowym Viagra.edu.pl.

Portal – strona internetowa viagra.edu.pl, za pośrednictwem której Sprzedawca zajmuje się sprzedażą oferowanych przez siebie towarów.

Regulamin – niniejszy Regulamin, opracowany zgodnie z przepisami art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Sklep – sklep internetowy Viagra.edu.pl, zajmujący się sprzedażą m.in. wyrobów medycznych, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://viagra.edu.pl

Sprzedawca – podmiot prowadzący sprzedaż w Sklepie – przedsiębiorstwo Viagra.edu.pl

Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę internetową Viagra.edu.pl – w celach zakupowych lub informacyjnych.

Towar – produkt, który Nabywca zamawia w sklepie internetowym.

§ 2 Warunki ogólne

1. Nabywca i Użytkownik sklepu internetowego Viagra.edu.pl zobowiązuje się przestrzegać niniejszego Regulaminu. Korzystanie z Portalu oznacza akceptację Regulaminu w aktualnym brzmieniu.

2. Aby złożyć zamówienie w Sklepie, Nabywca musi posiadać komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do internetu oraz zainstalowaną przeglądarką. Sprzedawca dokłada starań, aby ze Sklepu mogli korzystać użytkownicy wszystkich dostępnych przeglądarek.

3. Każdy Towar dostępny w Sklepie posiada opis produktu – służy on celom informacyjnym oraz identyfikacyjnym. Nie zastępuje porady lekarza ani farmaceuty. Przed użyciem zakupionego leku należy zapoznać się z ulotką lub poradzić się lekarza.

§ 3 Składanie zamówień

1. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto – zawierają podatek VAT.

2. Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną. Zamówienia realizowane są na rzecz Konsumentów.

3. O koszcie przesyłki Nabywca zostaje poinformowany w momencie składania zamówienia.

4. Aby złożyć zamówienie, należy kliknąć w wybrany produkt, wybrać ilość sztuk i wcisnąć „Zamów”. W celu dokonania zakupu Nabywca musi posiadać aktywny adres e-mail. W formularzu zamówienia należy podać dane do wysyłki, w tym adres i numer telefonu odbiorcy.

5. Ze względu na specyfikę oferowanego produktu, Sprzedawca pakuje towar w dyskretne kartoniki po paskach wybielających.

6. Z chwilą realizacji zamówienia dane osobowe Nabywcy są usuwane z bazy.

§ 4 Dostawa

1. Dostawa towaru realizowana jest wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej.

2. Zamówienia składane przed godziną 12.00 realizowane są tego samego dnia. Natomiast złożone po południu – następnego dnia roboczego. Termin realizacji zamówienia wynosi do 2 dni roboczych.

3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą. Nabywca potwierdza zawartość zamówienia i znajomość Regulaminu poprzez kliknięcie przycisku „Zrealizuj zamówienie”.

§ 5 Płatność

1. Sklep Viagra.edu.pl realizuje płatności wyłącznie za pobraniem.

2. Opłata za towar następuje z chwilą przyjęcia przesyłki kurierskiej.

§ 6 Wysyłka zamówienia

1. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terytorium Polski.

2. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi do 2 dni roboczych.

3. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Nabywcy zamówiony towar bez wad, w oryginalnych opakowaniach.

§ 7 Reklamacje

1. W przypadku wystąpienia wady dostarczonego towaru Nabywca ma prawo do złożenia reklamacji.

2. Regulacje dotyczące udzielania reklamacji na podstawie gwarancji lub rękojmi znajdują się w Kodeksie cywilnym.

3. Reklamacje należy składać drogą e-mailową lub listowną, na adres podany w § 9 Regulaminu.

4. W przypadku, gdy do rozpatrzenia reklamacji konieczne będzie przedstawienie reklamowanego towaru, Nabywca zobowiązuje się dostarczyć go na adres określony w § 9 Regulaminu. Koszt dostawy ponosi Sprzedawca.

5. Nabywca korzystający z rękojmi ma do wyboru:

 • Złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny

 • Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy (przy wadzie istotnej)

 • Żądanie wymiany towaru na wolny od wad

 • Żądanie usunięcia wady

6. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w ciągu 14 dni roboczych.

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy

1. Nabywca ma prawo odstąpić od umowy kupna bez podania jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania towaru.

2. O odstąpieniu od umowy Nabywca informuje Sprzedawcę w formie pisemnej. W tym celu wysyła oświadczenie na adres korespondencyjny lub e-mailowy sprzedawcy, podany w § 9 Regulaminu.

3. Nabywca ponosi koszty bezpośrednie zwrotu towaru.

4. Sprzedawca kontaktuje się z Nabywcą w celu poinformowania o adresie zwrotu.

5. Po otrzymaniu towaru, Sprzedawca zwraca Nabywcy poniesione przez niego koszty, w tym koszt przesyłki, na wskazany przez niego rachunek bankowy.

6. Zwrot kosztów następuje niezwłocznie. Nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Nabywcy oświadczenia o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy.

7. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Konsumentom.

§ 9 Kontakt ze Sprzedającym

1. Sprzedający udziela informacji o towarze, zamówieniach i dostawie drogą telefoniczną, e-mailową lub listownie:

Telefon: 507 214 973

E-mail: [email protected]

Adres korespondencyjny:

8 Crossfield Road
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ

§ 10 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych w Sklepie jest Sprzedawca – Viagra.edu.pl

2. Szczegółowe informacje dotyczące gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

3. Sklep wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka).

4. Dane przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin został opracowany w zgodzie z wszelkimi przepisami prawa. Nie wyłącza ani nie ogranicza obowiązujących praw Konsumenta.

2. Umowa zawierana jest wyłącznie na czas realizacji zamówienia.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do podmiotu innego niż Konsument.

4. W przypadku zaistnienia ewentualnych sporów, sądem rozstrzygającym będzie sąd właściwy ze względu na adres siedziby Sprzedawcy.

Zobacz leki na potencje

Kupując u nas masz gwarancję...
Dostawa Wysyłka

Zamawiając w naszym sklepie klienci mogą liczyć na ekspresową realizację zamówień. Po złożonym zamówieniu czas oczekiwania na przesyłkę wynosi maksymalnie 48h.

Dostawa Dyskrecja

Wiemy jak ważna dla naszych klientów jest dyskrecja, dlatego nasze preparaty pakujemy w dyskretne koperty bąbelkowe które nie są w żaden sposób oznakowane.

Dostawa Oryginalne produkty

Zdrowie jest najważniejsze, dlatego wszystkie nasze produkty importujemy bezpośrednio od producentów. Zapewniamy 100% zadowolenia lub zwrot poniesionych kosztów.