Przekazujemy Państwu niniejszą Politykę Prywatności witryny i sklepu internetowego Viagra.edu.pl. Każdy Kupujący, przed skorzystaniem ze świadczonych przez nasz serwis usług, powinien zapoznać się z zawartymi w niej wytycznymi. Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych osobowych przekazywanych przez użytkowników podczas korzystania z witryny.

§ 1 Administrator danych osobowych

1. Właścicielem sklepu internetowego Viagra.edu.pl, a co za tym idzie także Administratorem danych osobowych sklepu jest:

Viagra.edu.pl

8 Crossfield Road,

Birmingham,

West Midlands B29 1WQ

Wielka Brytania

Administrator dba o prawidłowe gromadzenie i przetwarzanie danych Użytkowników, ze szczególnym poszanowaniem ich prywatności oraz bezpieczeństwa udostępnianych informacji.

2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 2. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

1. Sklep internetowy Viagra.edu.pl dokłada starań, aby gromadzone i przetwarzane dane osobowe miały zapewnioną należytą ochronę. W tym celu opracowano i wdrożono restrykcyjne procedury, których ściśle przestrzegają właściciele sklepu oraz wszyscy pracownicy.

2. Dane gromadzone są i przetwarzane zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

 • ustawa o ochronie danych osobowych

 • ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

 • wszelkiego rodzaju akta wykonawcze oraz akta prawa wspólnotowego

3. Przestrzeganie określonych w sklepie procedur jest na bieżąco kontrolowane i weryfikowane. W razie potrzeby wprowadzane są dodatkowe środki, których celem jest poszanowanie prywatności klientów i zabezpieczenie ich danych osobowych.

4. Sklep Viagra.edu.pl gromadzi wyłącznie informacje niezbędne do zrealizowania zamówienia:

 • Imię i nazwisko

 • Adres korespondencyjny

 • Numer telefonu

 • Adres e-mail

Powyższe dane wprowadzane są przez Użytkownika dobrowolnie w formularzu zamówienia. Przetwarzanie danych odbywa się po wyrażeniu zgody przez Użytkownika sklepu. Administrator ma prawo do przetwarzania danych w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy, a także w przypadkach, gdy zezwala mu na to prawo.

5. Strona wykorzystuje pliki cookies, tzw. ciasteczka.

§ 3 Cel przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkownika sklepu Viagra.edu.pl przetwarzane są w celu świadczenia usług sklepu, skompletowania zamówienia oraz wysyłki towaru.

2. Administrator może powierzyć udostępnione dane podmiotom zewnętrznym w przypadkach, gdy jest to niezbędne do realizacji usługi i prowadzenia standardowych działań związanych z prowadzeniem firmy. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane następującym podmiotom uprawnionym:

 • Firma kurierska realizująca dostawę zamówienia

 • Biuro księgowe

 • Hostingodawca

 • Dostawca oprogramowania, na którym działa sklep

3. Według obowiązujących przepisów prawa, dane osobowe mogą być udostępniane właściwym organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie, wyłącznie w przypadkach określonych przez prawo. Dotyczy to organów administracji państwowej, organów ścigania i organów wymiaru sprawiedliwości.

§ 4 Prawa związane z przetwarzaniem i bezpieczeństwem danych osobowych

1. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, usunięcia ich, sprostowania lub wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

2. Administrator dokłada szczególnych starań, by dane osobowe pozostawione w sklepie przez Użytkownika nie zostały udostępnione osobom trzecim, sprzedane ani w żaden inny sposób wykorzystane niezgodnie z celem określonym w niniejszej Polityce Prywatności.

3. Administrator danych zobowiązuje się do wdrożenia środków organizacyjnych i technicznych zapewniających ochronę danych osobowych pozostawianych w serwisie. Szczególne środki wprowadzone są w celu przeciwdziałania wykorzystania danych z naruszeniem prawa, ich zmianą, utratą lub zniszczeniem.

§ 5 Wykorzystywanie plików cookies (tzw. ciasteczek)

1. Sklep internetowy Viagra.edu.pl dba o zapewnienie Użytkownikom usług dopasowanych do ich potrzeb i preferencji. Prowadzi też anonimowe badania statystyczne dotyczące m.in. wejść na poszczególne podstrony sklepu. W tym celu serwis korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek). Dzięki nim możliwe jest zapamiętywanie danych sesji i świadczenie usług.

2. Korzystając z witryny Viagra.edu.pl, Użytkownik zgadza się na wykorzystywanie plików cookies. Jeśli takiej zgody nie wyraża, może usunąć cookies lub zablokować możliwość korzystania z nich. W tym celu należy włączyć odpowiednią funkcję w przeglądarce internetowej.

§ 6 Wprowadzanie zmian w Polityce Prywatności

Użytkownika korzystającego z serwisu Viagra.edu.pl obowiązuje aktualne brzmienie Polityki Prywatności. Administrator danych zastrzega sobie możliwość zmiany tego aktu – w związku z modyfikacją przepisów, wprowadzeniem nowych technologii czy innych rozwiązań ułatwiających użytkowanie serwisu.

§ Kontakt z Administratorem

Administrator serwisu Viagra.edu.pl jest do dyspozycji Użytkowników serwisu. W celu realizacji swoich praw do ochrony danych osobowych czy rozwiania wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, Użytkownicy mogą kontaktować się z Administratorem telefonicznie lub poprzez e-mail.

Kontakt do Administratora sklepu Viagra.edu.pl:

tel. 507 214 973

[email protected]

Zobacz leki na potencje